Complete removal of qtlib locale files

This commit is contained in:
Andrew Senetar 2022-05-08 19:40:37 -05:00
parent 66aff9f74e
commit 7a44c72a0a
Signed by: arsenetar
GPG Key ID: C63300DCE48AB2F1
53 changed files with 3545 additions and 3550 deletions

View File

@ -13,12 +13,6 @@ source_file = locale/core.pot
source_lang = en
type = PO
[o:voltaicideas:p:dupeguru-1:r:qtlib]
file_filter = locale/<lang>/LC_MESSAGES/qtlib.po
source_file = locale/qtlib.pot
source_lang = en
type = PO
[o:voltaicideas:p:dupeguru-1:r:ui]
file_filter = locale/<lang>/LC_MESSAGES/ui.po
source_file = locale/ui.pot

View File

@ -104,8 +104,6 @@ def build_updatepot():
loc.generate_pot(["core"], Path("locale", "columns.pot"), ["coltr"])
print("Building ui.pot")
loc.generate_pot(["qt"], Path("locale", "ui.pot"), ["tr"], merge=True)
print("Building qtlib.pot")
loc.generate_pot(["qtlib"], Path("locale", "qtlib.pot"), ["tr"])
def build_mergepot():

View File

@ -1,123 +0,0 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Language-Team: Arabic (https://www.transifex.com/voltaicideas/teams/116153/ar/)\n"
"Language: ar\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: utf-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;\n"
#: qtlib\about_box.py:43
msgid "About {}"
msgstr ""
#: qtlib\about_box.py:65
msgid "Version {}"
msgstr ""
#: qtlib\about_box.py:70
msgid "Licensed under GPLv3"
msgstr ""
#: qtlib\error_report_dialog.py:49
msgid "Error Report"
msgstr ""
#: qtlib\error_report_dialog.py:53
msgid "Something went wrong. How about reporting the error?"
msgstr ""
#: qtlib\error_report_dialog.py:59
msgid ""
"Error reports should be reported as Github issues. You can copy the error traceback above and paste it in a new issue.\n"
"\n"
"Please make sure to run a search for any already existing issues beforehand. Also make sure to test the very latest version available from the repository, since the bug you are experiencing might have already been patched.\n"
"\n"
"What usually really helps is if you add a description of how you got the error. Thanks!\n"
"\n"
"Although the application should continue to run after this error, it may be in an unstable state, so it is recommended that you restart the application."
msgstr ""
#: qtlib\error_report_dialog.py:75
msgid "Close"
msgstr ""
#: qtlib\error_report_dialog.py:79
msgid "Go to Github"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:23
msgid "English"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:24
msgid "French"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:25
msgid "German"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:26
msgid "Greek"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:27
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:28
msgid "Czech"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:29
msgid "Italian"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:30
msgid "Armenian"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:31
msgid "Korean"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:32
msgid "Russian"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:33
msgid "Ukrainian"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:34
msgid "Dutch"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:35
msgid "Polish"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:36
msgid "Brazilian"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:37
msgid "Spanish"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:38
msgid "Vietnamese"
msgstr ""
#: qtlib\preferences.py:39
msgid "Japanese"
msgstr ""
#: qtlib\recent.py:54
msgid "Clear List"
msgstr ""
#: qtlib\search_edit.py:78
msgid "Search..."
msgstr ""

View File

@ -1,146 +0,0 @@
# Translators:
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022
#
msgid ""
msgstr ""
"Last-Translator: Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022\n"
"Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/voltaicideas/teams/116153/cs/)\n"
"Language: cs\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: utf-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: qtlib\about_box.py:38
msgid "About {}"
msgstr "O {}"
#: qtlib\about_box.py:58
msgid "Version {}"
msgstr "Verze {}"
#: qtlib\about_box.py:62
msgid "Licensed under GPLv3"
msgstr "Licencován pod GPLv3"
#: qtlib\error_report_dialog.py:50
msgid "Error Report"
msgstr "Chybové hlášení"
#: qtlib\error_report_dialog.py:54
msgid "Something went wrong. How about reporting the error?"
msgstr "Něco se pokazilo. Co takhle nahlásit chybu?"
#: qtlib\error_report_dialog.py:60
msgid ""
"Error reports should be reported as Github issues. You can copy the error traceback above and paste it in a new issue.\n"
"\n"
"Please make sure to run a search for any already existing issues beforehand. Also make sure to test the very latest version available from the repository, since the bug you are experiencing might have already been patched.\n"
"\n"
"What usually really helps is if you add a description of how you got the error. Thanks!\n"
"\n"
"Although the application should continue to run after this error, it may be in an unstable state, so it is recommended that you restart the application."
msgstr ""
"Chybové zprávy by měly být vykázáno jako emise GitHub. Můžete zkopírovat chybovou TraceBack výše a vložit ji do nové emise.\n"
"\n"
"Prosím, ujistěte se, že ke spuštění hledání jakýchkoli již existujících otázek předem. Také se ujistěte, vyzkoušet nejnovější dostupnou verzi z úložiště, protože chyba jste se setkali již mohla být oprava.\n"
"\n"
"To, co obvykle opravdu pomáhá, je přidat popis toho, jak jste se dostali k chybě. Dík!\n"
"\n"
"Přestože by aplikace měla po této chybě pokračovat, může být v nestabilním stavu, proto se doporučuje aplikaci restartovat."
#: qtlib\error_report_dialog.py:76
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#: qtlib\error_report_dialog.py:80
msgid "Go to Github"
msgstr "Přejít na Github"
#: qtlib\preferences.py:24
msgid "Czech"
msgstr "česky"
#: qtlib\preferences.py:25
msgid "German"
msgstr "Německy"
#: qtlib\preferences.py:26
msgid "Greek"
msgstr "řecky"
#: qtlib\preferences.py:27
msgid "English"
msgstr "Anglicky."
#: qtlib\preferences.py:28
msgid "Spanish"
msgstr "španělsky"
#: qtlib\preferences.py:29
msgid "French"
msgstr "Francouzsky"
#: qtlib\preferences.py:30
msgid "Armenian"
msgstr "arménsky"
#: qtlib\preferences.py:31
msgid "Italian"
msgstr "italsky"
#: qtlib\preferences.py:32
msgid "Japanese"
msgstr "Japonština"
#: qtlib\preferences.py:33
msgid "Korean"
msgstr "korejsky"
#: qtlib\preferences.py:34
msgid "Malay"
msgstr "Malajština"
#: qtlib\preferences.py:35
msgid "Dutch"
msgstr "holandsky"
#: qtlib\preferences.py:36
msgid "Polish"
msgstr "polsky"
#: qtlib\preferences.py:37
msgid "Brazilian"
msgstr "brazilsky"
#: qtlib\preferences.py:38
msgid "Russian"
msgstr "rusky"
#: qtlib\preferences.py:39
msgid "Turkish"
msgstr "Turečtina"
#: qtlib\preferences.py:40
msgid "Ukrainian"
msgstr "ukrajinsky"
#: qtlib\preferences.py:41
msgid "Vietnamese"
msgstr "vietnamsky"
#: qtlib\preferences.py:42
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr "čínsky (zjednodušeně)"
#: qtlib\progress_window.py:40
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: qtlib\recent.py:54
msgid "Clear List"
msgstr "Vymazání seznamu"
#: qtlib\search_edit.py:78
msgid "Search..."
msgstr "Hledat..."

View File

@ -1,10 +1,10 @@
# Translators:
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2021
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2022
#
msgid ""
msgstr ""
"Last-Translator: Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021\n"
"Last-Translator: Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2022\n"
"Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/voltaicideas/teams/116153/cs/)\n"
"Language: cs\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -977,3 +977,157 @@ msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:173
msgid "Use dark style"
msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:241
msgid "Profile scan operation"
msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:242
msgid "Profile the scan operation and save logs for optimization."
msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:246
msgid "Logs located in: <a href=\"{}\">{}</a>"
msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:291
msgid "Debug"
msgstr ""
#: qt\about_box.py:31
msgid "About {}"
msgstr "O {}"
#: qt\about_box.py:47
msgid "Version {}"
msgstr "Verze {}"
#: qt\about_box.py:49 qt\about_box.py:75
msgid "Checking for updates..."
msgstr ""
#: qt\about_box.py:54
msgid "Licensed under GPLv3"
msgstr "Licencován pod GPLv3"
#: qt\about_box.py:68
msgid "No update available."
msgstr ""
#: qt\about_box.py:71
msgid "New version {} available, download <a href=\"{}\">here</a>."
msgstr ""
#: qt\error_report_dialog.py:50
msgid "Error Report"
msgstr "Chybové hlášení"
#: qt\error_report_dialog.py:54
msgid "Something went wrong. How about reporting the error?"
msgstr "Něco se pokazilo. Co takhle nahlásit chybu?"
#: qt\error_report_dialog.py:60
msgid ""
"Error reports should be reported as Github issues. You can copy the error traceback above and paste it in a new issue.\n"
"\n"
"Please make sure to run a search for any already existing issues beforehand. Also make sure to test the very latest version available from the repository, since the bug you are experiencing might have already been patched.\n"
"\n"
"What usually really helps is if you add a description of how you got the error. Thanks!\n"
"\n"
"Although the application should continue to run after this error, it may be in an unstable state, so it is recommended that you restart the application."
msgstr ""
"Chybové zprávy by měly být vykázáno jako emise GitHub. Můžete zkopírovat chybovou TraceBack výše a vložit ji do nové emise.\n"
"\n"
"Prosím, ujistěte se, že ke spuštění hledání jakýchkoli již existujících otázek předem. Také se ujistěte, vyzkoušet nejnovější dostupnou verzi z úložiště, protože chyba jste se setkali již mohla být oprava.\n"
"\n"
"To, co obvykle opravdu pomáhá, je přidat popis toho, jak jste se dostali k chybě. Dík!\n"
"\n"
"Přestože by aplikace měla po této chybě pokračovat, může být v nestabilním stavu, proto se doporučuje aplikaci restartovat."
#: qt\error_report_dialog.py:80
msgid "Go to Github"
msgstr "Přejít na Github"
#: qt\preferences.py:24
msgid "Czech"
msgstr "česky"
#: qt\preferences.py:25
msgid "German"
msgstr "Německy"
#: qt\preferences.py:26
msgid "Greek"
msgstr "řecky"
#: qt\preferences.py:27
msgid "English"
msgstr "Anglicky."
#: qt\preferences.py:28
msgid "Spanish"
msgstr "španělsky"
#: qt\preferences.py:29
msgid "French"
msgstr "Francouzsky"
#: qt\preferences.py:30
msgid "Armenian"
msgstr "arménsky"
#: qt\preferences.py:31
msgid "Italian"
msgstr "italsky"
#: qt\preferences.py:32
msgid "Japanese"
msgstr "Japonština"
#: qt\preferences.py:33
msgid "Korean"
msgstr "korejsky"
#: qt\preferences.py:34
msgid "Malay"
msgstr "Malajština"
#: qt\preferences.py:35
msgid "Dutch"
msgstr "holandsky"
#: qt\preferences.py:36
msgid "Polish"
msgstr "polsky"
#: qt\preferences.py:37
msgid "Brazilian"
msgstr "brazilsky"
#: qt\preferences.py:38
msgid "Russian"
msgstr "rusky"
#: qt\preferences.py:39
msgid "Turkish"
msgstr "Turečtina"
#: qt\preferences.py:40
msgid "Ukrainian"
msgstr "ukrajinsky"
#: qt\preferences.py:41
msgid "Vietnamese"
msgstr "vietnamsky"
#: qt\preferences.py:42
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr "čínsky (zjednodušeně)"
#: qt\recent.py:54
msgid "Clear List"
msgstr "Vymazání seznamu"
#: qt\search_edit.py:78
msgid "Search..."
msgstr "Hledat..."

View File

@ -1,147 +0,0 @@
# Translators:
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021
# Robert M, 2021
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022
#
msgid ""
msgstr ""
"Last-Translator: Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022\n"
"Language-Team: German (https://www.transifex.com/voltaicideas/teams/116153/de/)\n"
"Language: de\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: utf-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: qtlib\about_box.py:38
msgid "About {}"
msgstr "Über {}"
#: qtlib\about_box.py:58
msgid "Version {}"
msgstr "Version {}"
#: qtlib\about_box.py:62
msgid "Licensed under GPLv3"
msgstr "Lizenziert unter GPLv3"
#: qtlib\error_report_dialog.py:50
msgid "Error Report"
msgstr "Fehlermeldung"
#: qtlib\error_report_dialog.py:54
msgid "Something went wrong. How about reporting the error?"
msgstr "Etwas ist schief gelaufen. Wie wäre es, den Fehler zu melden?"
#: qtlib\error_report_dialog.py:60
msgid ""
"Error reports should be reported as Github issues. You can copy the error traceback above and paste it in a new issue.\n"
"\n"
"Please make sure to run a search for any already existing issues beforehand. Also make sure to test the very latest version available from the repository, since the bug you are experiencing might have already been patched.\n"
"\n"
"What usually really helps is if you add a description of how you got the error. Thanks!\n"
"\n"
"Although the application should continue to run after this error, it may be in an unstable state, so it is recommended that you restart the application."
msgstr ""
"Fehlerberichte sollten als Github-Probleme gemeldet werden. Sie können den obigen Fehler-Traceback kopieren und in eine neue Ausgabe einfügen.\n"
"\n"
"Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vorher nach bereits vorhandenen Problemen suchen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die neueste Version testen, die im Repository verfügbar ist, da der aufgetretene Fehler möglicherweise bereits behoben wurde.\n"
"\n"
"Was normalerweise wirklich hilft, ist, wenn Sie eine Beschreibung hinzufügen, wie Sie den Fehler erhalten haben. Vielen Dank!\n"
"\n"
"Obwohl die Anwendung nach diesem Fehler weiterhin ausgeführt werden sollte, befindet sie sich möglicherweise in einem instabilen Zustand. Es wird daher empfohlen, die Anwendung neu zu starten."
#: qtlib\error_report_dialog.py:76
msgid "Close"
msgstr "Schließen"
#: qtlib\error_report_dialog.py:80
msgid "Go to Github"
msgstr "Geh zu Github"
#: qtlib\preferences.py:24
msgid "Czech"
msgstr "Tschechisch"
#: qtlib\preferences.py:25
msgid "German"
msgstr "Deutsch"
#: qtlib\preferences.py:26
msgid "Greek"
msgstr "Griechisch"
#: qtlib\preferences.py:27
msgid "English"
msgstr "Englisch"
#: qtlib\preferences.py:28
msgid "Spanish"
msgstr "Spanisch"
#: qtlib\preferences.py:29
msgid "French"
msgstr "Französisch"
#: qtlib\preferences.py:30
msgid "Armenian"
msgstr "Armenisch"
#: qtlib\preferences.py:31
msgid "Italian"
msgstr "Italienisch"
#: qtlib\preferences.py:32
msgid "Japanese"
msgstr "Japanisch"
#: qtlib\preferences.py:33
msgid "Korean"
msgstr "Koreanisch"
#: qtlib\preferences.py:34
msgid "Malay"
msgstr "Malaiisch"
#: qtlib\preferences.py:35
msgid "Dutch"
msgstr "Niederländisch"
#: qtlib\preferences.py:36
msgid "Polish"
msgstr "Polnisch"
#: qtlib\preferences.py:37
msgid "Brazilian"
msgstr "Brasilianisch"
#: qtlib\preferences.py:38
msgid "Russian"
msgstr "Russisch"
#: qtlib\preferences.py:39
msgid "Turkish"
msgstr "Türkisch"
#: qtlib\preferences.py:40
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrainisch"
#: qtlib\preferences.py:41
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamesisch"
#: qtlib\preferences.py:42
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr "Chinesisch (Vereinfachtes)"
#: qtlib\progress_window.py:40
msgid "Cancel"
msgstr "Abbrechen"
#: qtlib\recent.py:54
msgid "Clear List"
msgstr "Liste löschen"
#: qtlib\search_edit.py:78
msgid "Search..."
msgstr "Suche..."

View File

@ -1,11 +1,11 @@
# Translators:
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2021
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021
# Robert M, 2021
# Robert M, 2022
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2022
#
msgid ""
msgstr ""
"Last-Translator: Robert M, 2021\n"
"Last-Translator: Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2022\n"
"Language-Team: German (https://www.transifex.com/voltaicideas/teams/116153/de/)\n"
"Language: de\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -989,3 +989,157 @@ msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:173
msgid "Use dark style"
msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:241
msgid "Profile scan operation"
msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:242
msgid "Profile the scan operation and save logs for optimization."
msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:246
msgid "Logs located in: <a href=\"{}\">{}</a>"
msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:291
msgid "Debug"
msgstr ""
#: qt\about_box.py:31
msgid "About {}"
msgstr "Über {}"
#: qt\about_box.py:47
msgid "Version {}"
msgstr "Version {}"
#: qt\about_box.py:49 qt\about_box.py:75
msgid "Checking for updates..."
msgstr ""
#: qt\about_box.py:54
msgid "Licensed under GPLv3"
msgstr "Lizenziert unter GPLv3"
#: qt\about_box.py:68
msgid "No update available."
msgstr ""
#: qt\about_box.py:71
msgid "New version {} available, download <a href=\"{}\">here</a>."
msgstr ""
#: qt\error_report_dialog.py:50
msgid "Error Report"
msgstr "Fehlermeldung"
#: qt\error_report_dialog.py:54
msgid "Something went wrong. How about reporting the error?"
msgstr "Etwas ist schief gelaufen. Wie wäre es, den Fehler zu melden?"
#: qt\error_report_dialog.py:60
msgid ""
"Error reports should be reported as Github issues. You can copy the error traceback above and paste it in a new issue.\n"
"\n"
"Please make sure to run a search for any already existing issues beforehand. Also make sure to test the very latest version available from the repository, since the bug you are experiencing might have already been patched.\n"
"\n"
"What usually really helps is if you add a description of how you got the error. Thanks!\n"
"\n"
"Although the application should continue to run after this error, it may be in an unstable state, so it is recommended that you restart the application."
msgstr ""
"Fehlerberichte sollten als Github-Probleme gemeldet werden. Sie können den obigen Fehler-Traceback kopieren und in eine neue Ausgabe einfügen.\n"
"\n"
"Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vorher nach bereits vorhandenen Problemen suchen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die neueste Version testen, die im Repository verfügbar ist, da der aufgetretene Fehler möglicherweise bereits behoben wurde.\n"
"\n"
"Was normalerweise wirklich hilft, ist, wenn Sie eine Beschreibung hinzufügen, wie Sie den Fehler erhalten haben. Vielen Dank!\n"
"\n"
"Obwohl die Anwendung nach diesem Fehler weiterhin ausgeführt werden sollte, befindet sie sich möglicherweise in einem instabilen Zustand. Es wird daher empfohlen, die Anwendung neu zu starten."
#: qt\error_report_dialog.py:80
msgid "Go to Github"
msgstr "Geh zu Github"
#: qt\preferences.py:24
msgid "Czech"
msgstr "Tschechisch"
#: qt\preferences.py:25
msgid "German"
msgstr "Deutsch"
#: qt\preferences.py:26
msgid "Greek"
msgstr "Griechisch"
#: qt\preferences.py:27
msgid "English"
msgstr "Englisch"
#: qt\preferences.py:28
msgid "Spanish"
msgstr "Spanisch"
#: qt\preferences.py:29
msgid "French"
msgstr "Französisch"
#: qt\preferences.py:30
msgid "Armenian"
msgstr "Armenisch"
#: qt\preferences.py:31
msgid "Italian"
msgstr "Italienisch"
#: qt\preferences.py:32
msgid "Japanese"
msgstr "Japanisch"
#: qt\preferences.py:33
msgid "Korean"
msgstr "Koreanisch"
#: qt\preferences.py:34
msgid "Malay"
msgstr "Malaiisch"
#: qt\preferences.py:35
msgid "Dutch"
msgstr "Niederländisch"
#: qt\preferences.py:36
msgid "Polish"
msgstr "Polnisch"
#: qt\preferences.py:37
msgid "Brazilian"
msgstr "Brasilianisch"
#: qt\preferences.py:38
msgid "Russian"
msgstr "Russisch"
#: qt\preferences.py:39
msgid "Turkish"
msgstr "Türkisch"
#: qt\preferences.py:40
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrainisch"
#: qt\preferences.py:41
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamesisch"
#: qt\preferences.py:42
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr "Chinesisch (Vereinfachtes)"
#: qt\recent.py:54
msgid "Clear List"
msgstr "Liste löschen"
#: qt\search_edit.py:78
msgid "Search..."
msgstr "Suche..."

View File

@ -1,146 +0,0 @@
# Translators:
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022
#
msgid ""
msgstr ""
"Last-Translator: Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022\n"
"Language-Team: Greek (https://www.transifex.com/voltaicideas/teams/116153/el/)\n"
"Language: el\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: utf-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: qtlib\about_box.py:38
msgid "About {}"
msgstr "Σχετικά {}"
#: qtlib\about_box.py:58
msgid "Version {}"
msgstr "Έκδοση {}"
#: qtlib\about_box.py:62
msgid "Licensed under GPLv3"
msgstr "Άδεια χρήσης βάσει GPLv3"
#: qtlib\error_report_dialog.py:50
msgid "Error Report"
msgstr "Αναφορά σφάλματος"
#: qtlib\error_report_dialog.py:54
msgid "Something went wrong. How about reporting the error?"
msgstr "Κάτι πήγε στραβά. Μήπως να αναφερθεί το σφάλμα;"
#: qtlib\error_report_dialog.py:60
msgid ""
"Error reports should be reported as Github issues. You can copy the error traceback above and paste it in a new issue.\n"
"\n"
"Please make sure to run a search for any already existing issues beforehand. Also make sure to test the very latest version available from the repository, since the bug you are experiencing might have already been patched.\n"
"\n"
"What usually really helps is if you add a description of how you got the error. Thanks!\n"
"\n"
"Although the application should continue to run after this error, it may be in an unstable state, so it is recommended that you restart the application."
msgstr ""
"Οι αναφορές σφαλμάτων πρέπει να αναφέρονται ως ζητήματα Github. Μπορείτε να αντιγράψετε την ανίχνευση σφαλμάτων παραπάνω και να την επικολλήσετε σε ένα νέο ζήτημα.\n"
"\n"
"Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει αναζήτηση για τυχόν υπάρχοντα ζητήματα εκ των προτέρων. Επίσης, φροντίστε να δοκιμάσετε την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση από το αποθετήριο, καθώς το σφάλμα που αντιμετωπίζετε ενδέχεται να έχει ήδη διορθωθεί.\n"
"\n"
"Αυτό που συνήθως βοηθάει συνήθως είναι εάν προσθέσετε μια περιγραφή για το πώς λάβατε το σφάλμα. Ευχαριστώ!\n"
"\n"
"Παρόλο που η εφαρμογή θα πρέπει να συνεχίσει να εκτελείται μετά από αυτό το σφάλμα, ενδέχεται να βρίσκεται σε ασταθή κατάσταση, επομένως συνιστάται να κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής."
#: qtlib\error_report_dialog.py:76
msgid "Close"
msgstr "Κλείσιμο"
#: qtlib\error_report_dialog.py:80
msgid "Go to Github"
msgstr "Επίσκεψη Github"
#: qtlib\preferences.py:24
msgid "Czech"
msgstr "Τσέχικα"
#: qtlib\preferences.py:25
msgid "German"
msgstr "Γερμανικά"
#: qtlib\preferences.py:26
msgid "Greek"
msgstr "Ελληνικά"
#: qtlib\preferences.py:27
msgid "English"
msgstr "Αγγλικά"
#: qtlib\preferences.py:28
msgid "Spanish"
msgstr "Ισπανικά"
#: qtlib\preferences.py:29
msgid "French"
msgstr "Γαλλικά"
#: qtlib\preferences.py:30
msgid "Armenian"
msgstr "Αρμένικα"
#: qtlib\preferences.py:31
msgid "Italian"
msgstr "Ιταλικά"
#: qtlib\preferences.py:32
msgid "Japanese"
msgstr "Ιαπωνικά"
#: qtlib\preferences.py:33
msgid "Korean"
msgstr "Κορεάτικα"
#: qtlib\preferences.py:34
msgid "Malay"
msgstr "Μαλαϊκά"
#: qtlib\preferences.py:35
msgid "Dutch"
msgstr "Γερμανικά"
#: qtlib\preferences.py:36
msgid "Polish"
msgstr "Πολωνικά"
#: qtlib\preferences.py:37
msgid "Brazilian"
msgstr "Βραζιλιάνικα"
#: qtlib\preferences.py:38
msgid "Russian"
msgstr "Ρώσικα"
#: qtlib\preferences.py:39
msgid "Turkish"
msgstr "Τουρκικά"
#: qtlib\preferences.py:40
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ουκρανέζικα"
#: qtlib\preferences.py:41
msgid "Vietnamese"
msgstr "Βιετναμέζικα"
#: qtlib\preferences.py:42
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr "Κινέζικα (Απλοποιημένα)"
#: qtlib\progress_window.py:40
msgid "Cancel"
msgstr "Ακυρώνω"
#: qtlib\recent.py:54
msgid "Clear List"
msgstr "Εκκαθάριση λίστας"
#: qtlib\search_edit.py:78
msgid "Search..."
msgstr "Αναζήτηση..."

View File

@ -1,10 +1,10 @@
# Translators:
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2021
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2022
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022
#
msgid ""
msgstr ""
"Last-Translator: Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021\n"
"Last-Translator: Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022\n"
"Language-Team: Greek (https://www.transifex.com/voltaicideas/teams/116153/el/)\n"
"Language: el\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -994,3 +994,157 @@ msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:173
msgid "Use dark style"
msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:241
msgid "Profile scan operation"
msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:242
msgid "Profile the scan operation and save logs for optimization."
msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:246
msgid "Logs located in: <a href=\"{}\">{}</a>"
msgstr ""
#: qt\preferences_dialog.py:291
msgid "Debug"
msgstr ""
#: qt\about_box.py:31
msgid "About {}"
msgstr "Σχετικά {}"
#: qt\about_box.py:47
msgid "Version {}"
msgstr "Έκδοση {}"
#: qt\about_box.py:49 qt\about_box.py:75
msgid "Checking for updates..."
msgstr ""
#: qt\about_box.py:54
msgid "Licensed under GPLv3"
msgstr "Άδεια χρήσης βάσει GPLv3"
#: qt\about_box.py:68
msgid "No update available."
msgstr ""
#: qt\about_box.py:71
msgid "New version {} available, download <a href=\"{}\">here</a>."
msgstr ""
#: qt\error_report_dialog.py:50
msgid "Error Report"
msgstr "Αναφορά σφάλματος"
#: qt\error_report_dialog.py:54
msgid "Something went wrong. How about reporting the error?"
msgstr "Κάτι πήγε στραβά. Μήπως να αναφερθεί το σφάλμα;"
#: qt\error_report_dialog.py:60
msgid ""
"Error reports should be reported as Github issues. You can copy the error traceback above and paste it in a new issue.\n"
"\n"
"Please make sure to run a search for any already existing issues beforehand. Also make sure to test the very latest version available from the repository, since the bug you are experiencing might have already been patched.\n"
"\n"
"What usually really helps is if you add a description of how you got the error. Thanks!\n"
"\n"
"Although the application should continue to run after this error, it may be in an unstable state, so it is recommended that you restart the application."
msgstr ""
"Οι αναφορές σφαλμάτων πρέπει να αναφέρονται ως ζητήματα Github. Μπορείτε να αντιγράψετε την ανίχνευση σφαλμάτων παραπάνω και να την επικολλήσετε σε ένα νέο ζήτημα.\n"
"\n"
"Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει αναζήτηση για τυχόν υπάρχοντα ζητήματα εκ των προτέρων. Επίσης, φροντίστε να δοκιμάσετε την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση από το αποθετήριο, καθώς το σφάλμα που αντιμετωπίζετε ενδέχεται να έχει ήδη διορθωθεί.\n"
"\n"
"Αυτό που συνήθως βοηθάει συνήθως είναι εάν προσθέσετε μια περιγραφή για το πώς λάβατε το σφάλμα. Ευχαριστώ!\n"
"\n"
"Παρόλο που η εφαρμογή θα πρέπει να συνεχίσει να εκτελείται μετά από αυτό το σφάλμα, ενδέχεται να βρίσκεται σε ασταθή κατάσταση, επομένως συνιστάται να κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής."
#: qt\error_report_dialog.py:80
msgid "Go to Github"
msgstr "Επίσκεψη Github"
#: qt\preferences.py:24
msgid "Czech"
msgstr "Τσέχικα"
#: qt\preferences.py:25
msgid "German"
msgstr "Γερμανικά"
#: qt\preferences.py:26
msgid "Greek"
msgstr "Ελληνικά"
#: qt\preferences.py:27
msgid "English"
msgstr "Αγγλικά"
#: qt\preferences.py:28
msgid "Spanish"
msgstr "Ισπανικά"
#: qt\preferences.py:29
msgid "French"
msgstr "Γαλλικά"
#: qt\preferences.py:30
msgid "Armenian"
msgstr "Αρμένικα"
#: qt\preferences.py:31
msgid "Italian"
msgstr "Ιταλικά"
#: qt\preferences.py:32
msgid "Japanese"
msgstr "Ιαπωνικά"
#: qt\preferences.py:33
msgid "Korean"
msgstr "Κορεάτικα"
#: qt\preferences.py:34
msgid "Malay"
msgstr "Μαλαϊκά"
#: qt\preferences.py:35
msgid "Dutch"
msgstr "Γερμανικά"
#: qt\preferences.py:36
msgid "Polish"
msgstr "Πολωνικά"
#: qt\preferences.py:37
msgid "Brazilian"
msgstr "Βραζιλιάνικα"
#: qt\preferences.py:38
msgid "Russian"
msgstr "Ρώσικα"
#: qt\preferences.py:39
msgid "Turkish"
msgstr "Τουρκικά"
#: qt\preferences.py:40
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ουκρανέζικα"
#: qt\preferences.py:41
msgid "Vietnamese"
msgstr "Βιετναμέζικα"
#: qt\preferences.py:42
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr "Κινέζικα (Απλοποιημένα)"
#: qt\recent.py:54
msgid "Clear List"
msgstr "Εκκαθάριση λίστας"
#: qt\search_edit.py:78
msgid "Search..."
msgstr "Αναζήτηση..."

View File

@ -1,127 +0,0 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: utf-8\n"
#: qtlib\about_box.py:43
msgid "About {}"
msgstr "About {}"
#: qtlib\about_box.py:65
msgid "Version {}"
msgstr "Version {}"
#: qtlib\about_box.py:70
msgid "Licensed under GPLv3"
msgstr "Licensed under GPLv3"
#: qtlib\error_report_dialog.py:49
msgid "Error Report"
msgstr "Error Report"
#: qtlib\error_report_dialog.py:53
msgid "Something went wrong. How about reporting the error?"
msgstr "Something went wrong. How about reporting the error?"
#: qtlib\error_report_dialog.py:59
msgid ""
"Error reports should be reported as Github issues. You can copy the error traceback above and paste it in a new issue.\n"
"\n"
"Please make sure to run a search for any already existing issues beforehand. Also make sure to test the very latest version available from the repository, since the bug you are experiencing might have already been patched.\n"
"\n"
"What usually really helps is if you add a description of how you got the error. Thanks!\n"
"\n"
"Although the application should continue to run after this error, it may be in an unstable state, so it is recommended that you restart the application."
msgstr ""
"Error reports should be reported as Github issues. You can copy the error traceback above and paste it in a new issue.\n"
"\n"
"Please make sure to run a search for any already existing issues beforehand. Also make sure to test the very latest version available from the repository, since the bug you are experiencing might have already been patched.\n"
"\n"
"What usually really helps is if you add a description of how you got the error. Thanks!\n"
"\n"
"Although the application should continue to run after this error, it may be in an unstable state, so it is recommended that you restart the application."
#: qtlib\error_report_dialog.py:75
msgid "Close"
msgstr "Close"
#: qtlib\error_report_dialog.py:79
msgid "Go to Github"
msgstr "Go to Github"
#: qtlib\preferences.py:23
msgid "English"
msgstr "English"
#: qtlib\preferences.py:24
msgid "French"
msgstr "French"
#: qtlib\preferences.py:25
msgid "German"
msgstr "German"
#: qtlib\preferences.py:26
msgid "Greek"
msgstr "Greek"
#: qtlib\preferences.py:27
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr "Chinese (Simplified)"
#: qtlib\preferences.py:28
msgid "Czech"
msgstr "Czech"
#: qtlib\preferences.py:29
msgid "Italian"
msgstr "Italian"
#: qtlib\preferences.py:30
msgid "Armenian"
msgstr "Armenian"
#: qtlib\preferences.py:31
msgid "Korean"
msgstr "Korean"
#: qtlib\preferences.py:32
msgid "Russian"
msgstr "Russian"
#: qtlib\preferences.py:33
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrainian"
#: qtlib\preferences.py:34
msgid "Dutch"
msgstr "Dutch"
#: qtlib\preferences.py:35
msgid "Polish"
msgstr "Polish"
#: qtlib\preferences.py:36
msgid "Brazilian"
msgstr "Brazilian"
#: qtlib\preferences.py:37
msgid "Spanish"
msgstr "Spanish"
#: qtlib\preferences.py:38
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamese"
#: qtlib\preferences.py:39
msgid "Japanese"
msgstr "Japanese"
#: qtlib\recent.py:54
msgid "Clear List"
msgstr "Clear List"
#: qtlib\search_edit.py:78
msgid "Search..."
msgstr "Search..."

View File

@ -1,25 +1,26 @@
# Translators:
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2021
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021
# IlluminatiWave, 2022
#
msgid ""
msgstr ""
"Last-Translator: Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021\n"
"Last-Translator: IlluminatiWave, 2022\n"
"Language-Team: Spanish (https://www.transifex.com/voltaicideas/teams/116153/es/)\n"
"Language: es\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: utf-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: core\app.py:42
#: core\app.py:44
msgid "There are no marked duplicates. Nothing has been done."
msgstr "No hay duplicados marcados. No se ha hecho nada."
#: core\app.py:43
#: core\app.py:45
msgid "There are no selected duplicates. Nothing has been done."
msgstr "No hay duplicados seleccionados. No se ha hecho nada."
#: core\app.py:44
#: core\app.py:46
msgid ""
"You're about to open many files at once. Depending on what those files are "
"opened with, doing so can create quite a mess. Continue?"
@ -27,27 +28,27 @@ msgstr ""
"Está a punto de abrir muchas imágenes. Dependiendo de los ficheros que se "
"abran, abrirlos puede colgar la máquina. ¿Continuar?"
#: core\app.py:71
#: core\app.py:73
msgid "Scanning for duplicates"
msgstr "Buscando duplicados"
#: core\app.py:72
#: core\app.py:74
msgid "Loading"
msgstr "Cargando"
#: core\app.py:73
#: core\app.py:75
msgid "Moving"
msgstr "Moviendo"
#: core\app.py:74
#: core\app.py:76
msgid "Copying"
msgstr "Copiando"
#: core\app.py:75
#: core\app.py:77
msgid "Sending to Trash"
msgstr "Enviando a la Papelera"
#: core\app.py:289
#: core\app.py:291
msgid ""
"A previous action is still hanging in there. You can't start a new one yet. "
"Wait a few seconds, then try again."
@ -55,40 +56,40 @@ msgstr ""
"Una acción previa sigue ejecutándose. No puede abrir una nueva todavía. "
"Espere unos segundos y vuelva a intentarlo."
#: core\app.py:300
#: core\app.py:302
msgid "No duplicates found."
msgstr "No se han encontrado duplicados."
#: core\app.py:315
#: core\app.py:317
msgid "All marked files were copied successfully."
msgstr ""
"Todos los ficheros seleccionados han sido copiados satisfactoriamente."
#: core\app.py:317
#: core\app.py:319
msgid "All marked files were moved successfully."
msgstr "Todos los ficheros seleccionados se han movidos satisfactoriamente."
#: core\app.py:319
msgid "All marked files were deleted successfully."
msgstr ""
#: core\app.py:321
msgid "All marked files were deleted successfully."
msgstr "Todos los ficheros seleccionados se han eliminado satisfactoriamente."
#: core\app.py:323
msgid "All marked files were successfully sent to Trash."
msgstr "Todo los ficheros marcados se han enviado a la papelera exitosamente."
#: core\app.py:326
#: core\app.py:328
msgid "Could not load file: {}"
msgstr "No se pudo cargar el archivo: {}"
#: core\app.py:382
#: core\app.py:384
msgid "'{}' already is in the list."
msgstr "'{}' ya está en la lista."
#: core\app.py:384
#: core\app.py:386
msgid "'{}' does not exist."
msgstr "'{}' no existe."
#: core\app.py:392
#: core\app.py:394
msgid ""
"All selected %d matches are going to be ignored in all subsequent scans. "
"Continue?"
@ -96,57 +97,57 @@ msgstr ""
"Todas las %d coincidencias seleccionadas van a ser ignoradas en las "
"subsiguientes exploraciones. ¿Continuar?"
#: core\app.py:469
#: core\app.py:471
msgid "Select a directory to copy marked files to"
msgstr "Seleccione un directorio donde desee copiar los archivos marcados"
#: core\app.py:471
#: core\app.py:473
msgid "Select a directory to move marked files to"
msgstr "Seleccione un directorio al que desee mover los archivos marcados"
#: core\app.py:510
#: core\app.py:512
msgid "Select a destination for your exported CSV"
msgstr "Seleccionar un destino para el CSV seleccionado"
#: core\app.py:516 core\app.py:771 core\app.py:781
#: core\app.py:518 core\app.py:773 core\app.py:783
msgid "Couldn't write to file: {}"
msgstr "No se pudo escribir en el archivo: {}"
#: core\app.py:539
#: core\app.py:541
msgid "You have no custom command set up. Set it up in your preferences."
msgstr "No hay comandos configurados. Establézcalos en sus preferencias."
#: core\app.py:695 core\app.py:707
#: core\app.py:697 core\app.py:709
msgid "You are about to remove %d files from results. Continue?"
msgstr "Está a punto de eliminar %d ficheros de resultados. ¿Continuar?"
#: core\app.py:743
#: core\app.py:745
msgid "{} duplicate groups were changed by the re-prioritization."
msgstr "{} grupos de duplicados han sido cambiados por la re-priorización"
msgstr "{} grupos de duplicados han sido cambiados por la re-priorización."
#: core\app.py:790
#: core\app.py:792
msgid "The selected directories contain no scannable file."
msgstr "Las carpetas seleccionadas no contienen ficheros para explorar."
#: core\app.py:803
#: core\app.py:808
msgid "Collecting files to scan"
msgstr "Recopilando ficheros a explorar"
#: core\app.py:850
#: core\app.py:858
msgid "%s (%d discarded)"
msgstr "%s (%d descartados)"
#: core\directories.py:191
#: core\directories.py:190
msgid "Collected {} files to scan"
msgstr ""
msgstr "{} ficheros recopilados para explorar"
#: core\directories.py:207
#: core\directories.py:206
msgid "Collected {} folders to scan"
msgstr ""
msgstr "{} carpetas recopiladas para explorar"
#: core\engine.py:27
msgid "%d matches found from %d groups"
msgstr ""
msgstr "%d coincidencias encontradas en %d grupos"
#: core\gui\deletion_options.py:71
msgid "You are sending {} file(s) to the Trash."
@ -209,35 +210,35 @@ msgstr "Marca horaria EXIF"
msgid "None"
msgstr "Ninguno"
#: core\prioritize.py:100
#: core\prioritize.py:102
msgid "Ends with number"
msgstr "Termina con un número"
#: core\prioritize.py:101
#: core\prioritize.py:103
msgid "Doesn't end with number"
msgstr "No termina con un número"
#: core\prioritize.py:102
#: core\prioritize.py:104
msgid "Longest"
msgstr "El más largo"
#: core\prioritize.py:103
#: core\prioritize.py:105
msgid "Shortest"
msgstr "El más corto"
#: core\prioritize.py:140
#: core\prioritize.py:142
msgid "Highest"
msgstr "El más alto"
#: core\prioritize.py:140
#: core\prioritize.py:142
msgid "Lowest"
msgstr "El más bajo"
#: core\prioritize.py:169
#: core\prioritize.py:171
msgid "Newest"
msgstr "El más nuevo"
#: core\prioritize.py:169
#: core\prioritize.py:171
msgid "Oldest"
msgstr "El más antiguo"

View File

@ -1,146 +0,0 @@
# Translators:
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022
#
msgid ""
msgstr ""
"Last-Translator: Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022\n"
"Language-Team: Spanish (https://www.transifex.com/voltaicideas/teams/116153/es/)\n"
"Language: es\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: utf-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: qtlib\about_box.py:38
msgid "About {}"
msgstr "Acerca de {}"
#: qtlib\about_box.py:58
msgid "Version {}"
msgstr "Versión {}"
#: qtlib\about_box.py:62
msgid "Licensed under GPLv3"
msgstr "Licenciado en GPLv3"
#: qtlib\error_report_dialog.py:50
msgid "Error Report"
msgstr "Informe de error"
#: qtlib\error_report_dialog.py:54
msgid "Something went wrong. How about reporting the error?"
msgstr "Algo salió mal. ¿Qué tal informar el error?"
#: qtlib\error_report_dialog.py:60
msgid ""
"Error reports should be reported as Github issues. You can copy the error traceback above and paste it in a new issue.\n"
"\n"
"Please make sure to run a search for any already existing issues beforehand. Also make sure to test the very latest version available from the repository, since the bug you are experiencing might have already been patched.\n"
"\n"
"What usually really helps is if you add a description of how you got the error. Thanks!\n"
"\n"
"Although the application should continue to run after this error, it may be in an unstable state, so it is recommended that you restart the application."
msgstr ""
"Los informes de errores deben notificarse en Problemas de Github. Puede copiar el seguimiento del error anterior y pegarlo en un nuevo número.\n"
"\n"
"Asegúrese de realizar una búsqueda de los problemas ya existentes de antemano. También asegúrese de probar la última versión disponible en el repositorio, ya que es posible que el error que está experimentando ya se haya corregido.\n"
"\n"
"Lo que generalmente ayuda es agregar una descripción de cómo obtuvo el error. ¡Gracias!\n"
"\n"
"Aunque la aplicación debería continuar ejecutándose después de este error, puede estar en un estado inestable, por lo que se recomienda que reinicie la aplicación."
#: qtlib\error_report_dialog.py:76
msgid "Close"
msgstr "Cerrar"
#: qtlib\error_report_dialog.py:80
msgid "Go to Github"
msgstr "Ir a Github"
#: qtlib\preferences.py:24
msgid "Czech"
msgstr "Checo"
#: qtlib\preferences.py:25
msgid "German"
msgstr "Alemán"
#: qtlib\preferences.py:26
msgid "Greek"
msgstr "Griego"
#: qtlib\preferences.py:27
msgid "English"
msgstr "Inglés"
#: qtlib\preferences.py:28
msgid "Spanish"
msgstr "Español"
#: qtlib\preferences.py:29
msgid "French"
msgstr "Francés"
#: qtlib\preferences.py:30
msgid "Armenian"
msgstr "Armenio"
#: qtlib\preferences.py:31
msgid "Italian"
msgstr "Italiano"
#: qtlib\preferences.py:32
msgid "Japanese"
msgstr "Japonés"
#: qtlib\preferences.py:33
msgid "Korean"
msgstr "Coreano"
#: qtlib\preferences.py:34
msgid "Malay"
msgstr "Malayo"
#: qtlib\preferences.py:35
msgid "Dutch"
msgstr "Holandés"
#: qtlib\preferences.py:36
msgid "Polish"
msgstr "Polaco"
#: qtlib\preferences.py:37
msgid "Brazilian"
msgstr "Brasileño"
#: qtlib\preferences.py:38
msgid "Russian"
msgstr "Ruso"
#: qtlib\preferences.py:39
msgid "Turkish"
msgstr "Turco"
#: qtlib\preferences.py:40
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ucraniano"
#: qtlib\preferences.py:41
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamita"
#: qtlib\preferences.py:42
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr "Chino (simplificado)"
#: qtlib\progress_window.py:40
msgid "Cancel"
msgstr "Cancelar"
#: qtlib\recent.py:54
msgid "Clear List"
msgstr "Limpiar lista"
#: qtlib\search_edit.py:78
msgid "Search..."
msgstr "Búsqueda..."

View File

@ -1,10 +1,11 @@
# Translators:
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2021
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021
# Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2022
# Andrew Senetar <arsenetar@gmail.com>, 2022
# IlluminatiWave, 2022
#
msgid ""
msgstr ""
"Last-Translator: Fuan <jcfrt@posteo.net>, 2021\n"
"Last-Translator: IlluminatiWave, 2022\n"
"Language-Team: Spanish (https://www.transifex.com/voltaicideas/teams/116153/es/)\n"
"Language: es\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -333,7 +334,7 @@ msgstr "Tamaño de fuente:"
#: qt/preferences_dialog.py:85
msgid "Language:"
msgstr "Lenguaje:"
msgstr "Idioma:"
#: qt/preferences_dialog.py:91 cocoa/en.lproj/Localizable.strings:0
msgid "Copy and Move:"
@ -950,40 +951,200 @@ msgstr "Visualización"
#: qt\se\preferences_dialog.py:70
msgid "Partially hash files bigger than"
msgstr ""
msgstr "Archivos de hash parcialmente mayores a"
#: qt\se\preferences_dialog.py:80
msgid "MB"
msgstr ""
msgstr "MB"
#: qt\preferences_dialog.py:163
msgid "Use native OS dialogs"
msgstr ""
msgstr "Usar diálogos nativos del SO"
#: qt\preferences_dialog.py:166
msgid ""
"For actions such as file/folder selection use the OS native dialogs.\n"
"Some native dialogs have limited functionality."
msgstr ""
"Para acciones como la selección de archivos/carpetas, utilice los diálogos nativos del SO\n"
"Algunos diálogos nativos tienen una funcionalidad limitada."
#: qt\se\preferences_dialog.py:68
msgid "Ignore files larger than"
msgstr ""
msgstr "Ignorar los ficheros mayores a"
#: qt\app.py:135 qt\app.py:293
msgid "Clear Cache"
msgstr ""
msgstr "Borrar caché"
#: qt\app.py:294
msgid ""
"Do you really want to clear the cache? This will remove all cached file "
"hashes and picture analysis."
msgstr ""
"¿Seguro que quieres borrar la caché? Esto eliminará todos los hashes de "
"ficheros y análisis de imágenes almacenados en la caché."
#: qt\app.py:299
msgid "Cache cleared."
msgstr ""
msgstr "Caché eliminada."
#: qt\preferences_dialog.py:173
msgid "Use dark style"
msgstr "Usar tema oscuro"
#: qt\preferences_dialog.py:241
msgid "Profile scan operation"
msgstr "Perfilar operación de análisis"
#: qt\preferences_dialog.py:242
msgid "Profile the scan operation and save logs for optimization."
msgstr ""
"Perfilar la operación de análisis y guardar los registros para su "
"optimización."
#: qt\preferences_dialog.py:246
msgid "Logs located in: <a href=\"{}\">{}</a>"
msgstr "Registro guardado en: <a href=\"{}\">{}</a>"
#: qt\preferences_dialog.py:291
msgid "Debug"
msgstr "Depurar"
#: qt\about_box.py:31
msgid "About {}"
msgstr "Acerca de {}"
#: qt\about_box.py:47
msgid "Version {}"
msgstr "Versión {}"