Переглянути джерело

Add console_script entry point, close #50

pull/55/head
Andrew Senetar 3 місяці тому
джерело
коміт
00dfe77e40
Підписано: arsenetar <[email protected]> Ідентифікатор GPG ключа: C63300DCE48AB2F1
1 змінених файлів з 1 додано та 0 видалено
  1. +1
    -0
      setup.py

+ 1
- 0
setup.py Переглянути файл

@@ -37,4 +37,5 @@ setup(
classifiers=CLASSIFIERS,
extras_require={"win32": ["pywin32"]},
project_urls={"Bug Reports": "https://github.com/arsenetar/send2trash/issues"},
entry_points={"console_scripts": ["send2trash=send2trash.__main__:main"]},
)

Завантаження…
Відмінити
Зберегти