Procházet zdrojové kódy

Add console_script entry point, close #50

pull/55/head
Andrew Senetar před 3 měsíci
rodič
revize
00dfe77e40
Podepsáno: arsenetar <[email protected]> ID GPG klíče: C63300DCE48AB2F1
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 0 odebrání
  1. +1
    -0
      setup.py

+ 1
- 0
setup.py Zobrazit soubor

@@ -37,4 +37,5 @@ setup(
classifiers=CLASSIFIERS,
extras_require={"win32": ["pywin32"]},
project_urls={"Bug Reports": "https://github.com/arsenetar/send2trash/issues"},
entry_points={"console_scripts": ["send2trash=send2trash.__main__:main"]},
)

Načítá se…
Zrušit
Uložit