Преглед на файлове

Add console_script entry point, close #50

pull/55/head
Andrew Senetar преди 3 месеца
родител
ревизия
00dfe77e40
Подписан от: arsenetar <[email protected]> GPG ключ ID: C63300DCE48AB2F1
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      setup.py

+ 1
- 0
setup.py Целия файл

@@ -37,4 +37,5 @@ setup(
classifiers=CLASSIFIERS,
extras_require={"win32": ["pywin32"]},
project_urls={"Bug Reports": "https://github.com/arsenetar/send2trash/issues"},
entry_points={"console_scripts": ["send2trash=send2trash.__main__:main"]},
)

Зареждане…
Отказ
Запис