April 15, 2021 - April 22, 2021

Pārskats

0 aktīvi izmaiņu pieprasījumi
0 aktīvas problēmas
Neskaitot sapludināšanas revīzijas, 1 autors iesūtīja 1 revīziju atzarā master un 1 revīziju visos atzaros. Atzarā master, 2 faili tika izmainīti un tika veiktas 11 pievienošanas un 1 dzēšana.