Przeglądaj źródła

Force correct python environment for tox on windows

tags/4.1.0
Andrew Senetar 3 miesięcy temu
rodzic
commit
e822a67b38
Podpisane przez: arsenetar <[email protected]> ID klucza GPG: C63300DCE48AB2F1
1 zmienionych plików z 1 dodań i 0 usunięć
  1. +1
    -0
      .travis.yml

+ 1
- 0
.travis.yml Wyświetl plik

@@ -24,3 +24,4 @@ matrix:
before_install:
- choco install python --version=3.8.6
- cp /c/python38/python.exe /c/python38/python3.exe
script: tox -e py38

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz