Преглед на файлове

Force correct python environment for tox on windows

tags/4.1.0
Andrew Senetar преди 3 месеца
родител
ревизия
e822a67b38
Подписан от: arsenetar <[email protected]> GPG ключ ID: C63300DCE48AB2F1
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .travis.yml

+ 1
- 0
.travis.yml Целия файл

@@ -24,3 +24,4 @@ matrix:
before_install:
- choco install python --version=3.8.6
- cp /c/python38/python.exe /c/python38/python3.exe
script: tox -e py38

Зареждане…
Отказ
Запис