Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
 
 
 
 

21 рядки
243 B

.DS_Store
__pycache__
*.so
*.mo
/build
/cocoa/build
/env
/cocoa/autogen
/locale
/cocoa/*/Info.plist
/cocoa/*/build
/cocoa/*.lproj/*.strings
!/cocoa/Base.lproj/Localizable.strings
.vscode
# Xcode
*.xcworkspace
!default.xcworkspace
xcuserdata